top of page

Đường kính mũi: 3.0mm,

20 mũi/ hộp nhựa,

tổng chiều dài mũi: 61mm,

chiều dài sử dụng: 33mm

DBT1110301 - Mũi khoan kim loại M2 HSS

bottom of page