top of page

Đường kính mũi: 14.0mm,

5 mũi/ túi poly,

tổng chiều dài mũi: 160mm,

chiều dài sử dụng: 108mm,

đóng gói trong túi poly

DBT1101403 - Mũi khoan kim loại HSS

bottom of page