top of page

Đường kính mũi: 9.0mm,

5 mũi/ túi poly,

tổng chiều dài mũi: 125mm,

chiều dài sử dụng: 81mm,

đóng gói trong túi poly

DBT1100903 - Mũi khoan kim loại HSS

bottom of page