top of page

Đường kính mũi: 7.0mm,

10 mũi/ túi poly,

tổng chiều dài mũi: 109mm,

chiều dài sử dụng: 69mm,

đóng gói trong túi poly

DBT1100703 - Mũi khoan kim loại HSS

bottom of page