top of page

Đường kính mũi: 3.5mm,

10 mũi/ túi poly,

tổng chiều dài mũi: 70mm,

chiều dài sử dụng: 39mm,

đóng gói trong túi poly

DBT1100353 - Mũi khoan kim loại HSS

bottom of page