top of page

Đường kính mũi: 2.0mm,

10 mũi/ túi poly,

tổng chiều dài mũi: 49mm,

chiều dài sử dụng: 24mm,

đóng gói trong túi poly

DBT1100203 - Mũi khoan kim loại HSS

bottom of page