Size: 70mm, Nguyên liệu = đồng thau, 

Trọng lượng: 542g, kèm theo 3 chìa khóa - 24/T

DBPL0702 - Ổ Khóa