Size: 60mm, Nguyên liệu = đồng thau,

Trọng lượng: 385g, kèm theo 3 chìa khóa - 36/T

DBPL0602 -Ổ Khóa