Size: 50mm, Nguyên liệu = đồng thau,

Trọng lượng: 270g, kèm theo 3 chìa khóa - 48/T

DBPL0502 -Ổ Khóa