Size: 40mm, Nguyên liệu = đồng thau,

Trọng lượng: 40g, kèm theo 3 chìa khóa - 96/T

DBPL0402 -Ổ Khóa