Size: 30mm, Nguyên liệu = đồng thau,

Trọng lượng: 84g, kèm theo 3 chìa khóa - 144/T

DBPL0302 -Ổ Khóa