top of page

Size: 12X150mm, đóng gói trong túi nhựa

DBM111121 - Mũi khoan bê tông đuôi trơn

bottom of page