top of page

Size: 8X150mm, đóng gói trong túi nhựa

DBM111082 - Mũi khoan bê tông đuôi trơn

bottom of page