top of page

Size: 6X150mm, đóng gói trong túi nhựa

DBM111062 - Mũi khoan bê tông đuôi trơn

bottom of page