Size: 25x600mm,

đóng gói bằng móc treo

DBH1212504 - Mũi khoan bê tông đuôi gài