Size: 22x600mm,

đóng gói bằng móc treo

DBH1212204 - Mũi khoan bê tông đuôi gài