Size: 22x450mm,

đóng gói bằng móc treo

DBH1212203 - Mũi khoan bê tông đuôi gài