Size: 20x450mm,

đóng gói bằng móc treo

DBH1212004 - Mũi khoan bê tông đuôi gài