Size: 17x280x22mm
Phù hợp sử dụng máy INGCO model: PDB13008
Đóng gói trong ống nhựa

DBC0522801 - Mũi đục dẹp đuôi lục giác