Size: 30X 410mm
Phù hợp sử dụng máy INGCO model:  PDB17008 and PDB17018
Đóng gói trong ống nhựa

DBC0324102 - Mũi đục dẹp đuôi lục giác