Size: 30X 410mm
Phù hợp sử dụng máy INGCO model:  PDB17008 and PDB17018
Đóng gói trong ống nhựa

DBC0314101 - Mũi đục nhọn đuôi lục giác