Size: 18 X300X 25mm,
Đóng gói bằng thẻ treo

DBC0222801 - Mũi đục dẹp Max