Size: 18X600mm,
Đóng gói bằng thẻ treo

DBC0216001 - Mũi đục nhọn Max