Size: 18X400mm,
Đóng gói bằng thẻ treo

DBC0214001 - Mũi đục nhọn Max