Size: 18X300mm,
Đóng gói bằng thẻ treo

DBC0212801 - Mũi đục nhọn Max