Size: 14X250mm
Đóng gói bằng thẻ treo

DBC0112501 - Mũi đục nhọn