Đường kính dây: 35mm, chiều dài dây: 4 m 

Đường kính dây: 35mm, chiều dài dây: 6 m 

Đường kính dây: 50mm, chiều dài dây: 4 m 

Đường kính dây: 50mm, chiều dài dây: 6 m

(đóng trong thùng carton)

DÂY ĐẦM DÙI BÊ TÔNG (LÒ XO)