Kích thước dây : 28 x 1780 mm - M40

DÂY ĐẦM DÙI BÊ TÔNG