Phạm vi đo từ 0.05 -40m;

Độ chính xác của phép đo: +/-1.5,

Ngắt tự động: 180s;

Thông số kỹ thuật của pin: 2x 1.5V(AAA);

Nhiệt độ làm việc: -10oC~ +50oC;

Nhiệt độ lưu trữ: -25oC- 70oC;

Kích thước của sp: 122x46x25, TL: 105g

MÁY ĐO KHOẢNG CÁCH LASER