Chìa vặn đầu khoan 16mm,

Chiều dài: 150mm.

Đóng gói trong vĩ giấy nhựa

CK1601 - Chìa vặn đầu khoan