Chìa vặn đầu khoan 13mm,

Chiều dài: 80mm.

Đóng gói trong vĩ giấy nhựa

CK1301 - Chìa vặn đầu khoan