Chất lượng sợi lông cọ tốt,

Độ rộng: 4 inch,

Chiều dài sợi lông cọ: 70mm,

Độ dày: 20mm,

thiết kế tay cầm nhựa   độc đáo- 120/T

CHPTB8704 - Cọ sơn