Độ rộng cọ: 1.5 inch,

dùng để sơn dầu,

thiết kế tay cầm nhựa  độc đáo,

độ dài lông cọ: 45mm,

độ dày lông cọ: 11mm- 360/T

CHPTB68715 - Cọ sơn