Độ rộng cọ: 2 inch,

dùng để sơn dầu,

thiết kế tay cầm nhựa độc đáo,

độ dài lông cọ: 51mm,

độ dày lông cọ: 11mm- 240/T

CHPTB68702 - Cọ sơn

<