Độ rộng cọ: 1 inch,

dùng để sơn dầu,

thiết kế tay cầm nhựa  độc đáo,

độ dài lông cọ: 45mm,

độ dày lông cọ: 10mm- 360/T

CHPTB68701 - Cọ sơn