top of page

Điện thế sạc: 220V-240V~50/60Hz,

Thời gian sạc: 2 giờ,

Phù hợp các model máy INGCO gồm :

CDLI228120 & CIDLI228120 & CIDLI228121 & CDLI228120-2,

Đóng gói trong hộp màu. TL: 0.15 kg 

CHARLI228120 - Đế sạc

bottom of page