Kích thước chân khoan: 970 x 248 x 390mm ,  

Khả năng khoan tối đa: 250mm

( kèm theo máy khoan AGP và không kèm tấm đệm),

Trọng lượng: 14.06 kg

CHÂN CỦA MÁY KHOAN ỐNG