GỒM CÁC LOẠI:

CHÉN MÀI HỢP KIM BÊ TÔNG ASAK 109

CHÉN MÀI HỢP KIM BÊ TÔNG ASAK 114

CHÉN MÀI KIẾNG ASAK

 

 

CHÁN MÀI