top of page

Điện thế pin: 20V,

Có bộ đổi nguồn AC,  

Tốc độ cài đặt: 3,

Kích thước: 12 inch (30.5cm),

(không kèm theo pin và sạc)

Đóng gói trong họp carton

CFALI2001 - Quạt dùng pin Lithium 20V

bottom of page