top of page

Điện thế 18V,

Phụ hợp với các model máy INGCO gồm CDLI228180 and CIDLI228180 & CIDLI228181 & UCDLI228180 & UCIDLI228180 & UCIDLI228181
Đóng gói trong hộp giấy .TL: 0.4 kg

BATLI228180 - Pin Lithium 18V

bottom of page