top of page

Điện thế 12V,

Phụ hợp với các loại máy khoan INGCO CDLI228120 and UCDLI228120 & CIDLI228120 & UCIDLI228120 & CIDLI228121 & UCIDLI228121&CDLI228120-2&UCDLI228120-2
Đóng gói trong hộp màu. TL: 0.3 kg

BATLI22812 - Pin Li-ion 12V

bottom of page