Bộ ren ống bằng tay

Theo công nghệ ROTHENBERGER BSPT

Gồm các size: 1/2'', 3/4'', 1", 1-1/4'', 1-1/2'',2''

BỘ REN ỐNG BẰNG TAY