Bàn cắt gạch đa năng đẩy tay hai ty,

khổ cắt gạch: 1000mm x 1000mm,

trọng lượng 8.5kg

BÀN CẮT GẠCH ĐẨY TAY (CÓ ĐÈN)