Bàn cắt gạch đa năng đẩy tay một ty ,

khổ cắt gạch: 800mm x 800mm,

trọng lượng 7.5kg

BÀN CẮT GẠCH ĐẨY TAY (CÓ ĐÈN)