Bàn cắt gạch đa năng đẩy tay ,

Khổ cắt gạch: 1000mm x 1000mm,

Trọng lượng 13kg

BÀN CẮT GẠCH ĐẨY TAY