Bàn cắt gạch đa năng đẩy tay ,

Khổ cắt gạch: 800mm x 800mm,

Trọng lượng 13kg

BÀN CẮT GẠCH ĐẨY TAY