Áp suất tối đa: 12 bar (174PSI),

Đóng gói trong vĩ nhựa.
TL: 0.6 kg

 

ATG0601 - Súng bơm lốp xe ô tô dùng khí