top of page

Áp suất: 3.0-4.0 bar ;

Lượng không khí tiêu thụ: 4.2-7.1cfm(119-200l/min);
Thể tích bình nhôm: 400ml;

Kích thước nòng tiêu chuẩn/ làm việc: 1.5mm/ 1.2-1.8mm,

Đóng gói bằng hộp màu. TL: 0.8kg

 

ASG4041 - Súng phun sơn

bottom of page