Chất liệu: Cr-V, Size:

3~6mm,6~8mm,8~11mm, 11~14mm,14~18mm.

Độ cứng: 48~52HRC
Đóng gói trong hộp nhựa

ASE008 - Bộ 5 mũi ven răng