Đường kính: 180mm, mũ len thật, đóng gói trong hộp màu
(80/T)

APB0111801 - Ni đánh bóng